LUOTTAMUSMIESVAALIT KEMIJÄRVELLÄ 2017

15.9.2017

Luottamusmiesvaaliehdokasasettelu on käynnissä. Luottamusmiehiä valitaan meillä neljä, pääluottamusmies ja hänelle vara, sekä varapääluottamusmies ja hänelle vara. Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta.

VAALIKELPOISUUS JA ÄÄNIOIKEUS

Vaalikelpoinen on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on palvelussuhteessa ko. kuntaan kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä. Äänioikeutettu on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on äänestysaikana virka- tai työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa (omais- tai perhehoitaja) ko. kuntaan. 

EHDOKASASETTELU Yksi äänioikeutettu voi asettaa kuhunkin vaaliin yhden ehdokkaan. Ehdokas ei voi itse asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaita voivat asettaa vain sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa (oltava samalta toimialueelta). Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen ehdokkuudesta. 

Jos jollakulla herää tai on herännyt kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen ja ennen kaikkea niihin vaikuttamiseen, hallitus vahvasti kannustaa asettumaan ehdolle luottamusmiesvaaleissa. Vahva kokenut tuki ja hyvä koulutus tehtävään taataan, yksin ei tarvitse hommaa opetella.

Ehdokasasettelu on avoinna 10.10 saakka ja vaalilautakunta (ao hallitus) purkaa asettelun 11.10.